Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 12:4 Thứ hai, 25/10/2021
Lượt đọc: 56

Phụ lục III BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Quyết định số: 105/QĐ-TLM ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Ten Lơ Man về ban hành Quy chế công tác văn thư)

Số/Ký hiệu: Phụ lục III Quy chế văn thư
Ngày ban hành: 16/12/2020
Ngày có hiệu lực: 1/11/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: phuluc3tenloman_2010202112.doc
File thứ 2: 105phuluciii_20102021121025.pdf
Nội dung:

86