Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 30/9/2015
Lượt đọc: 108

Quyết định công nhận tập thể Lao động xuát sắc của UBND Thành phố

Số/Ký hiệu: 4613/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/9/2015
Ngày có hiệu lực: 16/9/2015
Người ký: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hứa Ngọc Thuận
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 4613.pdf
Nội dung:

88