Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 17:17 Thứ năm, 3/12/2020
Lượt đọc: 45

Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối Học kỳ 1, năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 2/12/2020
Ngày có hiệu lực: 2/12/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 356khkiemtradanhgiahk12021_1452021171934.pdf
Nội dung:

88