Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách Giáo viên hoàn thành Modul 2 chương trình GDPT 2018

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên17-05-2021
2 Danh sách Giáo viên hoàn thành Modul1 chương trình GDPT 2018

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên17-05-2021
3 Kết quả giáo dục năm học 2020-2021  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên17-05-2021
4 Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối Học kỳ 2, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên14-04-2021
5 Kết quả giáo dục Học kỳ 1 năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên26-01-2021
6 Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối Học kỳ 1, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên03-12-2020
7 Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên15-09-2020
8 Kế hoạch tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên14-09-2020
9 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT TEN-LƠ-MAN, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên06-09-2020
10 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuản trị viên05-09-2020
11 Quyết định về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Ten lơ man đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1

(Tải File đính kèm)

 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCPhòng Hành chính giáo vụ07-07-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích