Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời

Bí thư Chi bộ

Thầy Lê Văn Phước
Thầy Lê Văn Phước

Phó Bí thư Chi bộ

Cô Phan Thị Phương Trang
Cô Phan Thị Phương Trang

Chi ủy viên

Cô Trần Thị Thơm
Cô Trần Thị Thơm