Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ hai, 2/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1457

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 trong những năm qua của Nhà trường

Nhìn vào biểu đồ, ta nhận thấy trong những năm vừa qua, điểm tuyển sinh của Nhà trường không ngừng tăng lên, đặc biệt là năm học 2015-2016 đã vượt mốc 30 điểm, để đứng vào danh sách các trường top 2 trong Thành phố. Với sự đồng tâm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên cũng như sự tin tưởng, quan tâm, chia sẻ của quý phụ huynh, chúng ta tin rằng, Nhà trường sẽ ngày càng nâng cao được chất lượng đầu vào, để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đào tạo ra các thế hệ học sinh tài đức vẹn toàn, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng "Văn minh- Hiện đại- Nghĩa tình" cũng như dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86