Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ ba, 4/1/2022, 16:42
Lượt đọc: 25

Chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh - An toàn cho trẻ tới trường

Kính gửi : đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nội dung truyền thông của ngành y tế: bác sĩ Trương Hữu Khanh - An toàn cho trẻ tới trường. Truyền thông tại link: https://www.youtube.com/watch?v=86twUHz4YQ0

Tác giả: Phòng Hành chính giáo vụ

87