Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ tư, 3/11/2021, 19:31
Lượt đọc: 11

Kế hoạch triển khai đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

88