Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 30/12/2017
Lượt đọc: 458

Thời khóa biểu hk2 năm học 2017-2018

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 2/1/2018 của Trường THPT Tenlơman- năm học 2017-2018

http://nhapdiem.vn/m/tkb/TraCuuTKB.aspx?IDTruong=001076dc-0000-0000-0000-000000000000&TKBID=53&frame=1#

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86