Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ ba, 29/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 558

[LÝ] Báo cáo dự án: NÀO MÌNH CÙNG ĐI XE BUÝT

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục và thúc đẩy việc đi học bằng xe buýt của học sinh, giúp giảm hiện tượng học sinh đi học bằng xe phân khối lớn, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm kẹt xe, tiết kiệm tiền bạc cho gia đình các em học sinh, cô Huỳnh Thị Thanh Hiền đã triển khai dự án "NÀO MÌNH CÙNG ĐI XE BUÝT". Ngày 25 tháng 3 năm 2016 là ngày báo cáo dự án. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

 

 

 

 

87