Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ năm, 18/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 617

NÀO MÌNH CÙNG ĐI XE BUÝT

Để phát huy hiệu quả các tuyến xe Buýt phục vụ đưa đón Học Sinh đi học,được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên lớp 10A1, 10A2 tiến hành làm dự án khảo sát thực trạng học sinh của trường tham gia đi học bằng xe buýt. Từ đó phân tích, đánh giá, và chựa chọn những phương án hợp lí để vận động các bạn học sinh của trường tham gia gia đi học bằng xe buýt.

Đây là phiếu khảo sát, các anh chị và các bạn điền đúng và đầy đủ thông tin cá nhân và trả lời các câu hỏi bằng mẫu dưới đây:

MẪU KHẢO SÁT VỀ VIỆC ĐI XE BUS

87