Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Thứ tư, 17/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 457

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN VĂN - SỬ: CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM THẾ KỈ X - XV DƯỚI GÓC NHÌN LỊCH SỬ VÀ VĂN HỌC

Chủ nghĩa yêu nước là một truyền thống lớn của dân tộc Việt Nam. Nó là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh để nhân dân ta xây dựng, đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước. Truyền thống ấy đã được thể hiện sâu sắc trong công cuộc xây dựng đất nước, các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm với những trang sử hào hùng của dân tộc. Không chỉ vậy, nó còn đi vào những áng văn chương lay động lòng người. Chuyên đề dạy học tích hợp liên môn Văn - Sử: "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thế kỷ X -XV dưới goác nhìn lịch sử và văn học" do cô Nguyễn Thị Xuân Hương (GV Sử) và cô Trần Thị Thu Hiền (GV Văn) cùng tập thể học sinh lớp 10A1 thực hiện đã cho chúng ta một cái nhìn khái quát, đa dạng, sinh động và tự hào về truyền thống ấy của dân tộc một thời lịch sử.

Vào ngày 10/04/2019 chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ( Thế kỉ X đến XV) từ góc nhìn lịch sử và văn học đã được diễn ra tại hội trường Trường THPT Ten Lơ Man.

Một số hình ảnh của chuyên đề:

Tác giả: Tổ Sử - Công dân
Nguồn tin: Tổ Sử - Công dân

Viết bình luận

88