Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 23/8/2021
Lượt đọc: 1433

Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 THPT Ten-Lơ-Man, 2021-2022

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 23/8/2021
Ngày có hiệu lực: 23/8/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: danhsachthisinhketquaduthithpt23082021_2382021162212.xlsx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87