Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 7/12/2020
Lượt đọc: 92

Kế hoạch và Lịch Kiểm tra đánh giá Cuối kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Số/Ký hiệu: 356/KH-TLM
Ngày ban hành: 2/12/2020
Ngày có hiệu lực: 2/12/2020
Người ký: PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TRẦN THỊ THƠM
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch Kiểm tra đánh giá Cuối kỳ 1 năm học 2020 - 2021
File đính kèm:
File thứ 1: 356khkiemtradanhgiahk12021_712202015.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87