Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 9:28 Thứ năm, 25/11/2021
Lượt đọc: 15

Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường

Số/Ký hiệu: 90/QĐ-TLM
Ngày ban hành: 25/11/2021
Ngày có hiệu lực: 25/11/2021
Người ký: HIỆU TRƯỞNG - NGUYỄN VĂN THÀNH
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động.
File đính kèm:
File thứ 1: 90qdquychedanchu2122_912202193118.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163