Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

94/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ09-12-2021
2 Quyết định thành lập "Tổ An toàn Covid-19" năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

85/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ01-12-2021
3 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

84/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ01-12-2021
4 Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường

(Tải File đính kèm)

90/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ25-11-2021
5 Quyết định về việc thành lập Đội Phòng, chống cháy nổ tại cơ sở năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

74/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ01-11-2021
6 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

76/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ01-11-2021
7 Quyết định ban hành Nội quy học sinh

(Tải File đính kèm)

70/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ28-10-2021
8 Tài liệu học tập: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản-công văn-quyết địnhQuản trị viên18-06-2021
9 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(Tải File đính kèm)

 Văn bản-công văn-quyết địnhBộ Chính trị18-06-2021
10 Kế hoạch nghiên cứu, học tập tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

 Văn bản-công văn-quyết địnhTHPT TEN LƠ MAN18-06-2021
11 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

(Tải File đính kèm)

04/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ29-01-2021
12 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

105/QĐ-TLMVăn bản-công văn-quyết địnhPhòng Hành chính giáo vụ16-12-2020
13 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPTQG.

(Tải File đính kèm)

4/201 8/TT-BGDDT Văn bản-công văn-quyết định 14-04-2019
14 Về hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

(Tải File đính kèm)

1040/GDĐT-KTKĐCLGDVăn bản-công văn-quyết định 14-04-2019
15 Về hướng dẫn họp phụ huynh học sinh để phổ biến về kỳ thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.

(Tải File đính kèm)

1039 /GDĐT-KTKĐCLGD Văn bản-công văn-quyết định 04-04-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích