Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 16:57 Thứ sáu, 29/1/2021
Lượt đọc: 62

Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Về thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số/Ký hiệu: 299/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 29/1/2021
Ngày có hiệu lực: 29/1/2021
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
File đính kèm:
File thứ 1: 30299-pccovid291202111_291202117936.pdf
File thứ 2: 3067tb291202111_291202117936.pdf
File thứ 3: 30ct05291202111_291202117936.pdf
File thứ 4: 30file2021012821081279ctbgddt291202111_291202117936.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163