Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 22/2/2017
Lượt đọc: 119

Hướng dẫn về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 407/HD-GDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/2/2017
Ngày có hiệu lực: 22/2/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 50.SANG KIEN KINH NGHIEM 2017pdf.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

163