Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 9/4/2016
Lượt đọc: 87

Cơ chế THU QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TỪ 2015-2016 ĐẾN 2020-2021

Số/Ký hiệu: 86/2015/ND-CP
Ngày ban hành: 2/10/2015
Ngày có hiệu lực: 1/12/2015
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

88