Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 9/4/2016
Lượt đọc: 99

Hướng dẫn CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC

Số/Ký hiệu: 35_2015_TT-BGDDT
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày có hiệu lực: 16/2/2016
Người ký: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 35_2015_TT-BGDDT_Hdan ctac thi dua_khen thuong nganh GD.doc
Nội dung:

88