Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 9/4/2016
Lượt đọc: 102

Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số/Ký hiệu: 85/2015/QH13
Ngày ban hành: 25/6/2015
Ngày có hiệu lực: 1/9/2015
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 85_2015_QH13_Luat Bau cu DBQH - DBHDND.doc
Nội dung:

88