Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 12/10/2015
Lượt đọc: 100

Luật Cán bộ, công chức

Số/Ký hiệu: 22/2008/QH12
Ngày ban hành: 13/11/2008
Ngày có hiệu lực: 1/1/2010
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
File đính kèm:
File thứ 1: 83558_L22QH.DOC
Nội dung:

88