Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 12/10/2015
Lượt đọc: 99

Luật Đất đai

Số/Ký hiệu: 45/2013/QH13
Ngày ban hành: 29/10/2013
Ngày có hiệu lực: 1/7/2014
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 45.pdf
Nội dung:

88