Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 30/9/2015
Lượt đọc: 81

Luật giáo dục (2005)

Số/Ký hiệu: 38/2005/QH11
Ngày ban hành: 14/6/2005
Ngày có hiệu lực: 1/1/2006
Người ký: Nguyễn Văn An
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Luat-Giao-duc.doc
Nội dung:

88