Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 9/4/2016
Lượt đọc: 103

Luật NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13
Ngày ban hành: 19/6/2015
Ngày có hiệu lực: 1/1/2016
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Luật Nghĩa vụ Quân sự.doc
Nội dung:

88