Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 12/10/2015
Lượt đọc: 88

Luật Viên chức

Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày có hiệu lực: 1/1/2012
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
File đính kèm:
File thứ 1: 103855_L58QH.DOC
Nội dung:

88