Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 2/10/2015
Lượt đọc: 80

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số/Ký hiệu: 04/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 9/1/2015
Ngày có hiệu lực: 25/2/2015
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
File đính kèm:
File thứ 1: 04-nd.signed.pdf
Nội dung:

88