Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 2/11/2016
Lượt đọc: 112

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Số/Ký hiệu: 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: 22/6/2016
Ngày có hiệu lực: 22/6/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Thong tu so 192016TTLT_BGDĐT_BNV.rar
Nội dung:

88