Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNVVăn bản pháp luậtQuản trị viên02-11-2016
2 Hướng dẫn CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC

(Tải File đính kèm)

35_2015_TT-BGDDTVăn bản pháp luật 09-04-2016
3 Cơ chế THU QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TỪ 2015-2016 ĐẾN 2020-2021 86/2015/ND-CPVăn bản pháp luật 09-04-2016
4 Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Tải File đính kèm)

85/2015/QH13Văn bản pháp luật 09-04-2016
5 Luật NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(Tải File đính kèm)

78/2015/QH13Văn bản pháp luật 09-04-2016
6 Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

(Tải File đính kèm)

03/2016/QĐ-UBNDVăn bản pháp luậtUBND Tp.HCM08-04-2016
7 Luật Đất đai

(Tải File đính kèm)

45/2013/QH13Văn bản pháp luậtQuốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 612-10-2015
8 Luật Hôn nhân và gia đình

(Tải File đính kèm)

52/2014/QH13Văn bản pháp luậtQuốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 712-10-2015
9 Hiến pháp năm 2013

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luậtQuốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 612-10-2015
10 Luật Viên chức

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12 Văn bản pháp luậtQuốc Hội khóa 1212-10-2015
11 Luật Cán bộ, công chức

(Tải File đính kèm)

22/2008/QH12Văn bản pháp luậtQuốc Hội12-10-2015
12 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

(Tải File đính kèm)

04/2015/NĐ-CPVăn bản pháp luật 02-10-2015
13 Luật giáo dục (2005)

(Tải File đính kèm)

38/2005/QH11 Văn bản pháp luật 30-09-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích