Trường THPT Ten Lơ Man thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thông minh và học tập suốt đời
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 12/10/2015
Lượt đọc: 81

Luật Hôn nhân và gia đình

Số/Ký hiệu: 52/2014/QH13
Ngày ban hành: 19/6/2014
Ngày có hiệu lực: 1/1/2015
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 52_honnhan_GD.signed.pdf
Nội dung:

88